கணவன் அல்லது காதலன் இன்பம் அடைய செய்ய வேண்டியவை

கணவன் அல்லது காதலன் இன்பம் அடைய செய்ய வேண்டியவை

chennai-couple-360x240-300x200
அந்தரங்கம்
பொதுவாகவே பெண்கள் தங்கள் கணவன் அல்லது காதலன் இன்பம் அடைவதையே அதிமுக்கியமாக் கருதி ஒத்துழைப்பு கொடுப்பார்கள். அதனால் ஆண்கள் அவசரமாக தங்கள் முடித்து விட பார்க்கிறார்கள். உறவில் அவசரத்துக்கு இடமில்லை என்பதை எடுத்துச் செல்ல வேண்டியது பெண்களின் கடமையாகும். ...
Comments Off on கணவன் அல்லது காதலன் இன்பம் அடைய செய்ய வேண்டியவை