கணவனை விவகாரத்து பெற்றதற்காக பாட்டி வைத்த மனைவி

கணவனை விவகாரத்து பெற்றதற்காக பாட்டி வைத்த மனைவி

exhl9hxjevx2uadvte3u
சமூக சீர்கேடு
சவூதி நாட்டில் கணவனை விவகாரத்து செய்த மகிழ்ச்சித்யில் நண்பர்களை அழைத்து பாட்டி வைத்து கொண்டாடியுள்ளார் மனைவி . நரகத்தில் இருந்து தனக்கு விடுதலை கிடைத்துள்ளதகா கூறி இவர் இதனை புரிந்துள்ளார் . இப்படியுமா மனிதருக்கு கொலை வெறி ..?எம்புட்டு ...
Comments Off on கணவனை விவகாரத்து பெற்றதற்காக பாட்டி வைத்த மனைவி