கணவனை கொன்று உடல் உறுப்புகளை சாப்பிட்ட மனைவி

கணவனை கொன்று உடல் உறுப்புகளை சாப்பிட்ட மனைவி

xve52xj19xjlpcq7aoqh
சமூக சீர்கேடு
மனித மாமிசங்களை திண்பவர்கள் உள்ளதாக ஹாலிவுட் திகில் படங்களில் காண்பித்திருப்பார்கள் இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் பிரான்சில் நடந்துள்ளது. அங்கு பெண்(71 வயது) ஒருவர் தனது கணவனை (80 வயது), கொலை செய்துள்ளார். மாமிசத்தை திண்பவர்கள் போல ஒரு பெண் ...
Comments Off on கணவனை கொன்று உடல் உறுப்புகளை சாப்பிட்ட மனைவி