கணவனின் ஆணுறுப்பு பெரிது : விவாகரத்து கோரிய மனைவி..!!

கணவனின் ஆணுறுப்பு பெரிது : விவாகரத்து கோரிய மனைவி..!!

Divorce: couple back to back
வினோதங்கள்
நைஜீ­ரி­யாவைச் சேர்ந்த பெண்­ணொ­ருவர் தனது கண­வரின் ஆணு­றுப்பு மிகப் பெரிய­தாக இருப்­பதால் விவா­க­ரத்துக் கோரி விண்­ணப்­பித்­துள்ளார். நைஜீ­ரி­யாவின் ஸம்­பரா மாநி­லத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண் அலிஸ மெய்­ஸி­னரி என்­பவரை திரு­மணம் செய்து ஒரு வாரத்தில் விவா­க­ரத்து கோரி நீதி­மன்­றத்தை நாடி­யுள்ளார். ...
Comments Off on கணவனின் ஆணுறுப்பு பெரிது : விவாகரத்து கோரிய மனைவி..!!

Divorce: couple back to back
வினோதங்கள்
நைஜீ­ரி­யாவைச் சேர்ந்த பெண்­ணொ­ருவர் தனது கண­வரின் ஆணு­றுப்பு மிகப் பெரிய­தாக இருப்­பதால் விவா­க­ரத்துக் கோரி விண்­ணப்­பித்­துள்ளார். நைஜீ­ரி­யாவின் ஸம்­பரா மாநி­லத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண் அலிஸ மெய்­ஸி­னரி என்­பவரை திரு­மணம் செய்து ஒரு வாரத்தில் விவா­க­ரத்து கோரி நீதி­மன்­றத்தை நாடி­யுள்ளார். ...
Comments Off on கணவனின் ஆணுறுப்பு பெரிது : விவாகரத்து கோரிய மனைவி..!!

Arguing couple Back to back Couple Silhouette
வினோதங்கள்
நைஜீ­ரி­யாவைச் சேர்ந்த பெண்­ணொ­ருவர் தனது கண­வரின் ஆணு­றுப்பு மிகப் பெரிய­தாக இருப்­பதால் விவா­க­ரத்துக் கோரி விண்­ணப்­பித்­துள்ளார். நைஜீ­ரி­யாவின் ஸம்­பரா மாநி­லத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண் அலிஸ மெய்­ஸி­னரி என்­பவரை திரு­மணம் செய்து ஒரு வாரத்தில் விவா­க­ரத்து கோரி நீதி­மன்­றத்தை நாடி­யுள்ளார். ...
Comments Off on கணவனின் ஆணுறுப்பு பெரிது : விவாகரத்து கோரிய மனைவி..!!