கணனியில் ஆபாசம் காட்டி அந்தரங்க உறுப்பைத் தொட்டேன் - 14 வயது மாணவியைக் கற்பழித்த ஆசிரியர்

கணனியில் ஆபாசம் காட்டி அந்தரங்க உறுப்பைத் தொட்டேன் – 14 வயது மாணவியைக் கற்பழித்த ஆசிரியர்

Screen-Shot-2014-06-25-at-7.38.57-PM
சமூக சீர்கேடு
கொழும்பு புறநகர்ப் பகுதியில் தனியார் கல்வி நிலையத்தில் கற்பிற்கும் ஆசிரிர் ஒருவர் 14 வயது மாணவியை கர்ப்பமாகிய குற்றச்சாட்டில் பொலிசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். குறித்த நபரை மாணவியின் வீட்டில் வந்து கணனி பாடம் கற்பிற்பதற்காக மாணவியின் தாயார் ஒழுங்கு ...
Comments Off on கணனியில் ஆபாசம் காட்டி அந்தரங்க உறுப்பைத் தொட்டேன் – 14 வயது மாணவியைக் கற்பழித்த ஆசிரியர்

30762560index
சமூக சீர்கேடு
கொழும்பு புறநகர்ப் பகுதியில் தனியார் கல்வி நிலையத்தில் கற்பிற்கும் ஆசிரிர் ஒருவர் 14 வயது மாணவியை கர்ப்பமாகிய குற்றச்சாட்டில் பொலிசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். குறித்த நபரை மாணவியின் வீட்டில் வந்து கணனி பாடம் கற்பிற்பதற்காக மாணவியின் தாயார் ஒழுங்கு ...
Comments Off on கணனியில் ஆபாசம் காட்டி அந்தரங்க உறுப்பைத் தொட்டேன் – 14 வயது மாணவியைக் கற்பழித்த ஆசிரியர்