கட்டிலில் மகிழ்விப்பது எப்படி …?

கட்டிலில் மகிழ்விப்பது எப்படி …?

hqdefault-300x174
அந்தரங்கம்
கடலை போடுவது , காதலிப்பது எனச் சொல்ல ஆயிரம் பேர் உண்டு . காதலியையோ , கல்யாணமாகியோ , ஒர் இரவு ; முழு இரவு என வருபவளையோ , கட்டிலில் மகிழ்விப்பதுதான் , மிக முக்கியம் .கட்டில் ...
Comments Off on மனைவியை , கட்டிலில் மகிழ்விப்பது எப்படி …?