கட்டிப்பிடிக்கும் கதிரை அறிமுகப்படுத்தியது ஜப்பான்

கட்டிப்பிடிக்கும் கதிரை அறிமுகப்படுத்தியது ஜப்பான்

hug-chair
வினோதங்கள்
ஜப்பானிய தனியார் நிறுவனம் ஒன்று கட்டிப்பிடிக்கும் நவீன சொகுசு நாற்காலியைத் தயாரித்து இருக்கிறது. பொம்மை வடிவில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த நாற்காலியில் உட்காருபவரை தனது நீளமான இரு கைகளால் மென்மையாக கட்டிப்பிடித்துக் கொள்கிறது. நம்மை அரவணைக்க யாரும் இல்லையே என்று ...
Comments Off on கட்டிப்பிடிக்கும் கதிரை அறிமுகப்படுத்தியது ஜப்பான்