கடும் மது போதையில் சிங்களப் பாடசாலை மாணவிகள் நடாத்தும் பாலியல் குத்தாட்டக் காட்சி (வீடியோ)

கடும் மது போதையில் சிங்களப் பாடசாலை மாணவிகள் நடாத்தும் பாலியல் குத்தாட்டக் காட்சி (வீடியோ)

83410321school
சமூக சீர்கேடு
கொழும்பு புறநகா் பகுதி ஒன்றில் உள்ள பல்கலைக்களக விடுதியில் கூத்தடிக்கும் பெண் மாணவிகளை பாா்த்தால் என்ன கூறுவது கூத்தடித்தாலும் பறவாயில்லை. மது அருந்தும் அவலம் பெற்றாா் படிப்பதற்கு அனுப்பி விட புத்தகம் துாக்கும் கைகளில் மது போத்தல்களுடன் அலையும் ...
Comments Off on கடும் மது போதையில் சிங்களப் பாடசாலை மாணவிகள் நடாத்தும் பாலியல் குத்தாட்டக் காட்சி (வீடியோ)