கடும் தலைவலியை ஏற்படுத்தும் சூயிங்கம்

கடும் தலைவலியை ஏற்படுத்தும் சூயிங்கம்

suingam_002-615x615
மருத்துவம்
சூயிங்கம் மெல்லும் பழக்கத்தினால் நிறைய ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் ஏற்படும். அதில் மூட்டு வலிகள், தலை வலி, வயிற்றுப்போக்கு போன்றவை குறிப்பிடத்தக்கவை. ஜங்க் உணவுகளை உண்ணத் தூண்டும் ஆய்வுகளில் சூயிங் கம் மெல்லுவதால், அதிலும் புதினா சுவை கொண்ட சூயிங் ...
Comments Off on கடும் தலைவலியை ஏற்படுத்தும் சூயிங்கம்