கடுமையான உடற்பயிற்சிக்கு பின்னர் அருந்த வேண்டிய பானம்

கடுமையான உடற்பயிற்சிக்கு பின்னர் அருந்த வேண்டிய பானம்

drinking_workout_001-615x255
மருத்துவம்
அதிகளவானவர்கள் கடுமையான உடற்பயிற்சிக்கு பின்னர் இனிப்பு சுவையூட்டப்பட்ட பானங்களையே அதிகளவில் அருந்தி வருகின்றனர். இவ்வாறான பானங்களால் உடற்பயிற்சியின் போது இழந்த சக்தியை மீட்க முடியாது. ஆனால் இவற்றைத் தவிர்க்குமாறு Rutgers பல்கலைக்கழகத்தின் உடற்பயிற்சி தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வரும் ...
Comments Off on கடுமையான உடற்பயிற்சிக்கு பின்னர் அருந்த வேண்டிய பானம்