கடல் அளவு தரவுகளை சேமிக்கும் கடுகு அளவு சேமிப்பு சாதனம்

கடல் அளவு தரவுகளை சேமிக்கும் கடுகு அளவு சேமிப்பு சாதனம்

sd-card-01
தொழில்நுட்பம்
நினைத்துப் பார்க்க முடியாத, அதிக அளவு கொண்ட தரவுகளை எளிதில் கையாள அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுவது மெமரி கார்டு. இதனை நாம் பொதுவாக ஸ்மார்ட் போன்களில் அதிகம் பயன்படுத்துகிறோம். ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் மிகச் சிறிய அளவினான மெமரி கார்டுகளே (memory ...
Comments Off on கடல் அளவு தரவுகளை சேமிக்கும் கடுகு அளவு சேமிப்பு சாதனம்