கடலுக்கு அடியில் உள்ள அதிசயங்கள்... நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது?...

கடலுக்கு அடியில் உள்ள அதிசயங்கள்… நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது?…

coral_reef_002.w540
வினோதங்கள்
  * பவளப் பாறைகள் (Coral Reefs) என்பவை கடலினுள் பவளம் எனப்படும் ஒரு உயிரினத்தால் சுரக்கப்படும் கால்சியம் கார்பனேட்டினால் உருவாகின்றன. * பெரும்பாலும் இவை பூமத்தியரேகைக்கு கீழே உள்ள நாட்டின் கடல் பகுதிகளிலும், பசிபிக் பெருங்கடலிலும் காணப்படும். ...
Comments Off on கடலுக்கு அடியில் உள்ள அதிசயங்கள்… நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது?…