கடலுக்கு அடியில் உறக்கும் சீனாவின் நகரம் - அதிர்ச்சி வீடியோ

கடலுக்கு அடியில் உறக்கும் சீனாவின் நகரம் – அதிர்ச்சி வீடியோ

atalndis_city_001
வினோதங்கள்
சீனாவில் சிங்க நகரம் என்றழைக்கப்பட்ட பிரபல வரலாற்று சிறப்புமிக்க நகரம் மனிதர்களால் திட்டமிட்டு அழிக்கப்பட்டுள்ளது. Shi Cheng (சிங்க நகரம்) என்றழைக்கப்பட்ட சீன நகரம், கிபி 25-200 காலக்கட்டத்தில் ஆன் அரச மரபினரால் வடிவமைக்கப்பட்டது. ஐந்து மலைகளால் சூழப்பட்டு ...
Comments Off on கடலுக்கு அடியில் உறக்கும் சீனாவின் நகரம் – அதிர்ச்சி வீடியோ