கடலில் செக்ஸ் வைத்துக் கொண்ட ஜோடி - உறுப்புகள் மாட்டிக் கொண்ட அவலம்.!

கடலில் செக்ஸ் வைத்துக் கொண்ட ஜோடி – உறுப்புகள் மாட்டிக் கொண்ட அவலம்.!

couple-in-beach
சமூக சீர்கேடு
இத்தாலிய நாட்டின் ஜோடி ஒன்று போர்டோ சன் ஜியார்ஜியோ என்னும் பீச்சிற்கு சென்றனர் . வெயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததால் இவர்கள் அந்த கடலில் இறங்கி செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ள முயற்சித்தனர் . அப்படி அவர்கள் செக்ஸ் வைத்துக் ...
Comments Off on கடலில் செக்ஸ் வைத்துக் கொண்ட ஜோடி – உறுப்புகள் மாட்டிக் கொண்ட அவலம்.!