கடலளவு நீரையும் உள்வாங்கி கொள்ளும் அதிசய கிணறுகள்

கடலளவு நீரையும் உள்வாங்கி கொள்ளும் அதிசய கிணறுகள்

wells_002
வினோதங்கள்
நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் தாலுகா திசையன்விளை அருகே முதுமொத்தன்மொழி கிராமம் ஆயன்குளம் படுகை பகுதியில் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பழமையான 2 அதிசய கிணறுகள் உள்ளன. ஒரு மாத காலம் இந்த அதிசய கிணறுகளில் கால்வாய் தண்ணீரை திருப்பி ...
Comments Off on கடலளவு நீரையும் உள்வாங்கி கொள்ளும் அதிசய கிணறுகள்

wells_002
வினோதங்கள்
நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் தாலுகா திசையன்விளை அருகே முதுமொத்தன்மொழி கிராமம் ஆயன்குளம் படுகை பகுதியில் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பழமையான 2 அதிசய கிணறுகள் உள்ளன. ஒரு மாத காலம் இந்த அதிசய கிணறுகளில் கால்வாய் தண்ணீரை திருப்பி ...
Comments Off on கடலளவு நீரையும் உள்வாங்கி கொள்ளும் அதிசய கிணறுகள்