ஓரு போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்தது குற்றமாடா?... இப்படி அலற வைக்கிறீங்களேப்பா!..

ஓரு போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்தது குற்றமாடா?… இப்படி அலற வைக்கிறீங்களேப்பா!..

photo_girl_002.w540
Videos
  நாம் சாதாரணமாக சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது நம்மை சிலர் உதவி என்ற பெயரில் சீண்டிப் பார்ப்பதுண்டு. உடனே பதறிப்போய் நாமும் உதவி செய்வதற்கு முதல் ஆளாக ஓடுவோம். நல்ல மனிதாபிமானத்துக்கும் எடுத்து காட்டு என்றால் இவ்வாறு ...
Comments Off on ஓரு போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்தது குற்றமாடா?… இப்படி அலற வைக்கிறீங்களேப்பா!..