ஓகே கண்மணி. ஒரு கவிதைச் சாரல்

ஓகே கண்மணி. ஒரு கவிதைச் சாரல்

ஓகே கண்மணி. ஒரு கவிதைச் சாரல்
கடல் படத்திற்கு பின்னர் மணிரத்னம் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய நிலையில் வெளிவந்துள்ள திரைப்படம், பெரிய ஸ்டார்கள் இல்லாமல் அழுத்தமான திரைக்கதை மூலம் மட்டுமே தன்னாலும் இளையதலைமுறை இயக்குனர்களுக்கு இணையாக நிற்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து மணிரத்னம் இயக்கிய ...
Comments Off on ஓகே கண்மணி. ஒரு கவிதைச் சாரல்