ஒவ்வாமையை விரட்டும் சீரகம்

ஒவ்வாமையை விரட்டும் சீரகம்

child-sneezing
மருத்துவம்
அலர்ஜி என்பது வெளியில் இருந்து உடலுக்கு ஒவ்வாத பொருள்கள் நுழையும்போது, உடல் காட்டும் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையின் காரணமாக உருவாவது ஆகும். இது உடலில் எதிர் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். உடம்பில் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டால் அரிப்பு ஏற்படும். உடலில் தடிப்புகள் ...
Comments Off on ஒவ்வாமையை விரட்டும் சீரகம், புதினா