ஒளிய

ஒளிய

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90
Cinema News
போதையில் விபத்து ஏற்படுத்திய அருண்விஜய் தலைமறைவாக இருப்பதாக செய்திகள் வந்தது. தற்போது இந்த செய்திகளுக்கு எல்லாம் காட்டமாக ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார் அருண்விஜய். அந்த கடிதத்தில் அவர், என்னுடைய நல விரும்பிகளுக்கு ஒரு விளக்கத்தை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். நான் ...
Comments Off on ஓடி ஒளிய நான் ஒன்றும் முட்டாள் கிடையாது – அருண்விஜய் எழுதிய கடிதம்