ஒளிப்பதிவாளர்கள் சங்கத்தின் தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார் பிசி ஸ்ரீராம்!

ஒளிப்பதிவாளர்கள் சங்கத்தின் தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார் பிசி ஸ்ரீராம்!

Press-Meet-Stills-6
Cinema News Featured
பாரம்பரியமிக்க தென்னிந்திய ஒளிப்பதிவாளர்கள் சங்கத்தின் தேர்தல் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிண்டும் நடக்கவுள்ளது. முன்று அணிகள் போட்டியிடும் இத்தேர்தலில் நடுநிலை அணி சார்பாக ஒளிப்பதிவாளர் பி.சி.ஸ்ரீராம் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார். A.கன்னியப்பன் தலைமையில் ஒரு அணியும், G.சிவா தலைமையில் ...
Comments Off on ஒளிப்பதிவாளர்கள் சங்கத்தின் தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறார் பிசி ஸ்ரீராம்!