ஒற்றைக்காலை இழந்த இராணுவீரரின் நம்பிக்கைக்கு கிடைத்த விருது

ஒற்றைக்காலை இழந்த இராணுவீரரின் நம்பிக்கைக்கு கிடைத்த விருது

Champion
வினோதங்கள்
யுத்­தத்தால் கால்­களை இழந்த பிரித்­தா­னிய இரா­ணு­வத்தின் முன்னாள் வீரர் ஒருவர், அந்­நாட்டின் மிக வலி­மை­யான ஆண்­க­ளுக்­கான போட்­டியில் சம்­பி­ய­னாகி சாதனை படைத்­துள்ளார். 30 வய­தான மார்க் ஸ்மித் எனும் இந்த இரா­ணுவ வீரர் பொஸ்­னியா, ஈராக், ஆப்­கானிஸ்­தா­னிலும் சேவை­யாற்­றி­யவர்.2011 ...
Comments Off on ஒற்றைக்காலை இழந்த இராணுவீரரின் நம்பிக்கைக்கு கிடைத்த விருது