ஒரே பாடலில் பணக்காரனாவது எப்படி வெங்கட் பிரபு நடிக்கும் ‘புட் சட்னி’

ஒரே பாடலில் பணக்காரனாவது எப்படி வெங்கட் பிரபு நடிக்கும் ‘புட் சட்னி’

Untitled-19
Cinema News Featured
தமிழ் திரைப்படங்களில் குப்பை பொறுக்கும் ஒருவன் ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரன் ஆவதுப் போன்றக் காட்சிகள் வந்ததுண்டு.சிலப் படங்களில் நாயகன் ஒரே பாடலில் மிக பெரிய பணக்காரனாக உயர்வது போன்றக் காட்சிகள் இடம் பெறுவது உண்டு. இது சாத்தியமா என்பதை ...
Comments Off on ஒரே பாடலில் பணக்காரனாவது எப்படி வெங்கட் பிரபு நடிக்கும் ‘புட் சட்னி’