ஒரேயடியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய தெத்துப்பல் நடிகை

ஒரேயடியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய தெத்துப்பல் நடிகை

ஒரேயடியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய தெத்துப்பல் நடிகை
அட்டை படத்தில் அறிமுகமான அந்த தெத்துப்பல் நடிகை பதினைந்து லட்சம் சம்பளம் வாங்கிக் கொண்டிருந்தார். அவருக்கு புது பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக வருவதால், தனது சம்பளத்தை ஓரேயடியாக நாற்பது லட்சமாக உயர்த்தி விட்டார். போட்டிக்கு சக கதாநாயகிகள் நிறைய ...
Comments Off on ஒரேயடியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய தெத்துப்பல் நடிகை