ஒரு ரூபாய் பிச்சை கேட்ட சிறுவனை காலால் எட்டி உதைத்த பெண் அமைச்சர்

ஒரு ரூபாய் பிச்சை கேட்ட சிறுவனை காலால் எட்டி உதைத்த பெண் அமைச்சர்

India-150x150
சமூக சீர்கேடு
மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஒரு ரூபாய் பிச்சை கேட்ட சிறுவனை பெண் அமைச்சர் ஒருவர் காலால் எட்டி உதைத்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பன்னா என்ற இடத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டதன் தொடர்பான விழா ஒன்றில் ...
Comments Off on ஒரு ரூபாய் பிச்சை கேட்ட சிறுவனை காலால் எட்டி உதைத்த பெண் அமைச்சர்