ஒரு பெண்ணை எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும்? ஆண்களே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

ஒரு பெண்ணை எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும்? ஆண்களே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

lovers_look_003-615x348
பல்சுவை
அண்ணலும் நோக்கினான், அவளும் நோக்கினாள் மட்டுமே காதல் மலர்கிறது. காதல் என்று வந்துவிட்டாலே, உடனே காதலுக்கு கண் இல்லை என பலரும் சொல்வார்கள். ஆனால், காதலுக்கு கண் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை தெரிந்துகொள்ளுங்கள், கண்ணோடு கண் பார்த்தல் என்பதே ...
Comments Off on ஒரு பெண்ணை எவ்வாறு பார்க்க வேண்டும்? ஆண்களே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்