ஒரு நாளைக்கு 200 தடவை உச்சம் அடையும் விசித்திர பெண்

ஒரு நாளைக்கு 200 தடவை உச்சம் அடையும் விசித்திர பெண்

sarah-carmen
வினோதங்கள்
சுயஇன்பம் என்பது ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்கும் பொதுவான ஒரு விடயம். இந்த கட்டத்தை இவ்வாறான அனுபத்தை தாண்டாமல் யாரும் திருமண வாழ்க்கைக்கு நுழைந்துவிட முடியாது. ஆனால் சுயஇன்பம் என்பது மருத்து போன்றது என்கிறார்கள் வைத்தியார்கள். அதாவது எதுவும் அளவுடன் ...
Comments Off on ஒரு நாளைக்கு 200 தடவை உச்சம் அடையும் விசித்திர பெண்