ஒரு நாளைக்கு உடலுக்கு தேவையான எண்ணெய் எவ்வளவு?

ஒரு நாளைக்கு உடலுக்கு தேவையான எண்ணெய் எவ்வளவு?

oil_002-615x457
மருத்துவம்
பொரிக்கவோ, வறுக்கவோ ஒரு முறை பயன்படுத்திய எண்ணெயை திரும்பத் திரும்ப உபயோகிக்கக்கூடாது. அப்படிப் பயன்படுத்துவதால், ‘டிரான்ஸ்ஃபேட்டி ஆசிட்’ அதிகமாகி, அது ரத்தக்குழாய்களில் கொழுப்பாகப் படியும். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு எண்ணெய்? ஒருவருக்கு ஒரு நாளைக்கு 15 முதல் 20 ...
Comments Off on ஒரு நாளைக்கு உடலுக்கு தேவையான எண்ணெய் எவ்வளவு?