ஒரு நடிகையின் சபதம்!

ஒரு நடிகையின் சபதம்!

ஒரு நடிகையின் சபதம்!
acசிகா நடிகையும், டாங்கே நடிகையும் மும்பையில் பக்கத்து பக்கத்து விட்டுக்கார்கள் அந்த உரிமையுடன் டாங்கே, சிகா நடிகையிடம் நெருங்கினாராம். ஆனால், சிகா நெருங்க மறுத்து விட்டாராம். சிகா, முன்னணி கதாநாயகி ஆகிவிட்ட பெருமையில்தான் என்னுடன் பேச மறுக்கிறார். அவரைப்போல் ...
Comments Off on ஒரு நடிகையின் சபதம்!