ஒரு திருமணத்தில் ஜோடிபோட்டு சுற்றிய சமந்தா

ஒரு திருமணத்தில் ஜோடிபோட்டு சுற்றிய சமந்தா

625.0.560.320.100.600.053.800.720.160.90
ஹாட் கிசு கிசு
அண்மை காலமாக காதல் கிசுகிசுவில் பேசப்பட்டு வருபவர்கள் சமந்தா மற்றும் நாக சைத்தன்யா. ஆனால் ஒவ்வொரு முறை பேட்டியளிக்கும் போது இருவரும் காதலை மறுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில் சமந்தா, நாக சைத்தன்யா ...
Comments Off on ஒரு திருமணத்தில் ஜோடிபோட்டு சுற்றிய சமந்தா, நாக சைத்தன்யா