ஒரு உடல் இரு தலைகள் - ஒட்டிப்பிறந்த குழந்தைகள்..!!

ஒரு உடல் இரு தலைகள் – ஒட்டிப்பிறந்த குழந்தைகள்..!!

conjecntion-baby
வினோதங்கள்
இரு தலைகளையும் ஒரே உடலையும் ஒரே இருதயத்தையும் கொண்ட அபூர்வ ஒட்டி பிறந்த இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் அமெரிக்க அட்லாண்டாவிலுள்ள நோர்த் ஸைட் மருத்துவமனையில் பிறந்துள்ளன. ரொபின் (34வயது) என்ற பெண்ணுக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலம் பிறந்துள்ள இந்த ...
Comments Off on ஒரு உடல் இரு தலைகள் – ஒட்டிப்பிறந்த குழந்தைகள்..!!