ஒரு ஆணுக்கு ஆண்குறி அறிவு

ஒரு ஆணுக்கு ஆண்குறி அறிவு

underwear_guy_123_by_stonepiler-d7dfq2z-300x240-300x240
அந்தரங்கம்
ஒரு ஆணுக்கு அறிவு தெரியத் தொடங்கும் பருவத்திலேயே அவன் ஆணுறுப்பு பற்றி பல்வேறு கருத்துக்களை தனக்குள்ளேயே உருவாக்கிக் கொள்கின்றான். தன்னுடைய ஆணுறுப்பு அவனுக்கு ஒரு முக்கிய விடயமாகிப் போகின்றது. அவன் மனதிலே ஆணுறுப்பின் அளவு சம்பந்தமாக சந்தேகங்கள் எழத் ...
Comments Off on ஒரு ஆணுக்கு ஆண்குறி அறிவு