ஒன்பது கிரகங்களும் உச்சம் பெற்ற ஒருவனால் மட்டுமே இப்படி தப்பிக்க முடியும்....

ஒன்பது கிரகங்களும் உச்சம் பெற்ற ஒருவனால் மட்டுமே இப்படி தப்பிக்க முடியும்….

lucky_man_accident_002.w540
Videos
மனிதர்களின் வாழ்வானது விதி எனும் புரியாத புதிரினால் ஆட்டுவிக்கப்படுகின்றது. இதனால் மனிதர்களின் வாழ்வில் எப்போது என்ன நடக்கும் என்றே எவராலும் துல்லியமாக கூற முடியாது. ஆனாலும் சில மனிதர்களின் நல்லநேரம் எப்படிப்பட்ட விபத்துக்களிலும் எஸ்கேப் ஆகிவிடுவார்கள்…. அப்படிப்பட்ட அதிர்ஷ்டசாலி ...
Comments Off on ஒன்பது கிரகங்களும் உச்சம் பெற்ற ஒருவனால் மட்டுமே இப்படி தப்பிக்க முடியும்….