ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள்: உலக சாதனை படைத்த மருத்துவர்கள்

ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள்: உலக சாதனை படைத்த மருத்துவர்கள்

conjoined_twins_004
வினோதங்கள்
மார்பு, நுரையீரல், வயிறு என ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டை பெண் குழந்தைகள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் வெற்றிகரமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அமெரிக்காவின் டெக்ஸாஸ்(Texas) மாகாணத்தில் உள்ள லுபோக் (Lubbock) நகரை சேர்ந்த எலிஸ்(Elysse)- ஜான் எரிக்( John Eric) ...
Comments Off on ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள்: உலக சாதனை படைத்த மருத்துவர்கள்

conjoined_twins_003-615x410
வினோதங்கள்
மார்பு, நுரையீரல், வயிறு என ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டை பெண் குழந்தைகள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் வெற்றிகரமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அமெரிக்காவின் டெக்ஸாஸ்(Texas) மாகாணத்தில் உள்ள லுபோக் (Lubbock) நகரை சேர்ந்த எலிஸ்(Elysse)- ஜான் எரிக்( John Eric) ...
Comments Off on ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள்: உலக சாதனை படைத்த மருத்துவர்கள்