ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்த படத்தின் போஸ்டர் தான் சல்மான் கானுக்கு பிடித்துள்ளது

ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்த படத்தின் போஸ்டர் தான் சல்மான் கானுக்கு பிடித்துள்ளது

salman-600x300
Cinema News Featured
பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கானுக்கு தான் நடித்துள்ள பிரேம் ரத்தன் தன் பாயோ படத்தின் போஸ்டரை விட ஐஸ்வர்யா ராயுடன் நடித்த ஹம் தில் தே சுகே சனம் போஸ்டர் தான் பிடித்துள்ளது. சூரஜ் பர்தாஜ்யா இயக்கத்தில் சல்மான் ...
Comments Off on ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்த படத்தின் போஸ்டர் தான் சல்மான் கானுக்கு பிடித்துள்ளது