ஐஸ்வர்யாராய் – அபிஷேக் பச்சன் உறவில் முறிவு?

ஐஸ்வர்யாராய் – அபிஷேக் பச்சன் உறவில் முறிவு?

aiswariyarai-500x500
ஹாட் கிசு கிசு
ஐஸ்வர்யாராய் – அபிஷேக்பச்சன் ஜோடியின் ஒவ்வொரு அசைவையும் ‘பாலிவுட்’ பட உலகம் கண்காணித்து வருகிறது. குழந்தை ஆரத்யாவை பராமரிப்பதற்காக ஐஸ்வர்யாராய் 4 ஆண்டுகளாக நடிப்புக்கு விடுமுறை விட்டு இருந்தார். சமீபத்தில் மீண்டும் நடிக்கத் தொடங்கினார். ‘ஜாஸ்பா’ என்ற இந்தி ...
Comments Off on ஐஸ்வர்யாராய் – அபிஷேக் பச்சன் உறவில் முறிவு?