ஐயோ உங்க ஆங்கிலப் பேச்சு தாங்கமுடியலமா.... கிராமத்து பெண்ணின் அசத்தலான நகைச்சுவை!...

ஐயோ உங்க ஆங்கிலப் பேச்சு தாங்கமுடியலமா…. கிராமத்து பெண்ணின் அசத்தலான நகைச்சுவை!…

english_speach
பல்சுவை
இந்தப் பெண் போல் உங்களால் ஆங்கிலம் சரளமாகவும் வேகமாகவும் பேச முடியுமா? ஆங்கிலத்தில் பிச்சு உதறுகிறார். ஆங்கிலம் படும் அவஸ்த்தையைப் பாருங்கள்.. பாருங்கள் சிரித்து மகிழுங்கள்..   ...
Comments Off on ஐயோ உங்க ஆங்கிலப் பேச்சு தாங்கமுடியலமா…. கிராமத்து பெண்ணின் அசத்தலான நகைச்சுவை!…