ஐந்து சகோதரர்களை திருமணம் செய்து குடும்பம் நடத்தும் பெண்!!

ஐந்து சகோதரர்களை திருமணம் செய்து குடும்பம் நடத்தும் பெண்!!

ஐந்து சகோதரர்களை திருமணம் செய்து குடும்பம் நடத்தும் பெண்!!
இந்தியாவின் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் தலைநகரான டேராடூனில் உள்ள கிராமமொன்றில் பெண்ணொருவர் 5 கணவர்களுடன் வசித்து வருகின்ற செய்தி வெளியாகியுள்ளது. அப்பெண்ணின் கணவர்கள் ஐவரும் சகோதர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ராஜோ வேர்மா என்ற குறித்த பெண்ணின் வயது 21. அவருக்கு ...
Comments Off on ஐந்து சகோதரர்களை திருமணம் செய்து குடும்பம் நடத்தும் பெண்!!