ஏ.ஆர்.முருகதாஸை எதிர்த்து நிற்கும் அவரது உதவியாளர்...!

ஏ.ஆர்.முருகதாஸை எதிர்த்து நிற்கும் அவரது உதவியாளர்…!

ஏ.ஆர்.முருகதாஸை எதிர்த்து நிற்கும் அவரது உதவியாளர்…!
தீனா படத்தை இயக்கிய காலத்திலிருந்தே சம்பத்குமார் என்பவர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸிடம் உதவியாளராக இருந்தார். முருதாஸின் நிழல்போலவே எந்நேரமும் அவருடனேயே இருப்பார். மிக நம்பிக்கையான உதவியாளராக இருந்த சம்பத்குமாருக்கும் முருகதாஸுக்கும் ஒரு கட்டத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட…. குட்பை சொல்லிவிட்டு விலகிப்போனார். பல ...
Comments Off on ஏ.ஆர்.முருகதாஸை எதிர்த்து நிற்கும் அவரது உதவியாளர்…!