ஏற்றுக்கொள்வார்களா?

ஏற்றுக்கொள்வார்களா?

625.111.560.350.160.300.053.800.200.160.90 (5)
Cinema News
அஜித் எந்த வித பிரச்சனைகளிலும் சிக்கமாட்டார். எப்போதும் படங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவிட்டு சென்றுவிடுவார். இந்நிலையில் ரசிகர்கள் இவரை அன்பாக தல என்று அழைத்து வருகின்றனர். ஆனால், அஜித்தே தனக்கு பட்டம் வேண்டாம் என்று நினைத்து தான் படத்தின் ...
Comments Off on இனிமே தல கிடையாது என்றால் ரசிகர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா?