ஏமாற்றிய காதலனை பழிவாங்க காதலி செய்த வித்தியாசமான பழிவாங்கல்

ஏமாற்றிய காதலனை பழிவாங்க காதலி செய்த வித்தியாசமான பழிவாங்கல்

ipod-iphone
வினோதங்கள்
தன்னை ஏமாற்றிய காதலனை பழிவாங்க அவரின் ஐ பேட், ஐ மேக், ஐ போன்களை தண்ணீர்தொட்டியில் தூக்கிப்போட்டு பெண் ஒருவர் சேதப்படுத்தியுள்ளார். கால மாற்றத்திற்கு ஏற்ப பழிவாங்கும் முறைகளும் மாறி வருகிறது. இன்றைய இளைய தலைமுறையின் உணவு, உடை ...
Comments Off on ஏமாற்றிய காதலனை பழிவாங்க காதலி செய்த வித்தியாசமான பழிவாங்கல்