எவரஸ்ட் சிகரத்தின் சில பகுதிகள் உடைந்து வீழ்ந்துள்ளன

எவரஸ்ட் சிகரத்தின் சில பகுதிகள் உடைந்து வீழ்ந்துள்ளன

everest-615
வினோதங்கள்
நேபாளத்தில் இன்றைய தினம் பிறிதொரு பாரிய புவியதிர்வு காத்மண்டுவுக்கு அருகில் உள்ள தெற்கு கோதாரி பிரதேசத்தில் உணரப்பட்டுள்ளது. அந்த புவியதிர்வு 6.7 ரிச்டர் அளவுகோலில் பதிவாகியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் அதிகாலை இடம்பெற்ற 7.9 ரிச்டர் அளவிலான புவியதிர்வை அடுத்து ...
Comments Off on எவரஸ்ட் சிகரத்தின் சில பகுதிகள் உடைந்து வீழ்ந்துள்ளன

everest-615
வினோதங்கள்
நேபாளத்தில் இன்றைய தினம் பிறிதொரு பாரிய புவியதிர்வு காத்மண்டுவுக்கு அருகில் உள்ள தெற்கு கோதாரி பிரதேசத்தில் உணரப்பட்டுள்ளது. அந்த புவியதிர்வு 6.7 ரிச்டர் அளவுகோலில் பதிவாகியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் அதிகாலை இடம்பெற்ற 7.9 ரிச்டர் அளவிலான புவியதிர்வை அடுத்து ...
Comments Off on எவரஸ்ட் சிகரத்தின் சில பகுதிகள் உடைந்து வீழ்ந்துள்ளன