எல்லோராலும் ஏமாற்றப்பட்டாரா நா.முத்துக்குமார்- அதிர்ச்சி தகவல்

எல்லோராலும் ஏமாற்றப்பட்டாரா நா.முத்துக்குமார்- அதிர்ச்சி தகவல்

namuthukumar001
ஹாட் கிசு கிசு
எல்லோராலும் ஏமாற்றப்பட்டாரா நா.முத்துக்குமார்- அதிர்ச்சி தகவல் – Cineinboxநா.முத்துக்குமார் இழப்பு தமிழ் சினிமாவிற்கு பெரும் அதிர்ச்சி தான். ஆனால், அவருடைய இழப்பிற்கு தமிழ் சினிமாவே ஒரு காரணமாகிவிட்டது.நா.முத்துக்குமார் என்றும் பணத்தை எதிர்ப்பார்த்து பாடல்களை எழுதியதே இல்லையாம், பாடல்கள் வேண்டும் ...
Comments Off on எல்லோராலும் ஏமாற்றப்பட்டாரா நா.முத்துக்குமார்- அதிர்ச்சி தகவல்