எல்லாம் ரெடி… ஆனால் மூட் இல்லையா ?

எல்லாம் ரெடி… ஆனால் மூட் இல்லையா ?

எல்லாம் ரெடி… ஆனால் மூட் இல்லையா ?
இது பலருக்கும் வரும் குழப்பமான சூழ்நிலை. ஆனால் எப்படி மேகங்கள் திரண்டு சட்டென மழைத் துளிகள் மண்ணை நனைக்கின்றனவோ அதேபோல உணர்வு மழையில் நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் ஆக புக உதவுகிறது முத்தம்… முத்தத்தின் தித்திப்பை உணராத உதடுகளே இருக்க ...
Comments Off on எல்லாம் ரெடி… ஆனால் மூட் இல்லையா ?