எலும்பு வீங்கியிருந்தால் என்ன நோயாக இருக்கும்? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

எலும்பு வீங்கியிருந்தால் என்ன நோயாக இருக்கும்? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

bone_cancer_002-615x409
மருத்துவம்
இன்றைய நாகரீக உலகில் மாரடைப்பும், புற்றுநோயும் மனிதனின் இறப்பிற்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன. நம் உடலில் முதிர்ந்த செல்கள் அழிவதும், புதிய செல்கள் தோன்றி அதை புதுப்பித்தலும் முறையான கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. சில காரணங்களினால் இந்தக் ...
Comments Off on எலும்பு வீங்கியிருந்தால் என்ன நோயாக இருக்கும்? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்