எரிபொருள் பாவனையில் உலக சாதனை படைத்த Honda

எரிபொருள் பாவனையில் உலக சாதனை படைத்த Honda

honda_world_record_001-615x437
தொழில்நுட்பம்
உலகளவில் மக்களின் நன் நம்பிக்கையை வென்ற மோட்டார் வாகன நிறுவனங்களுள் ஒன்றாக விளங்கும் Honda நிறுவனத்தினால், புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட கார், எரிபொருள் பாவனையில் உலக சாதனை படைத்துள்ளது. எரிபொருள் தாங்கியில் முற்றாக எரிபொருள் நிரப்பப்பட்ட நிலையில் கடந்த மாதம் ...
Comments Off on எரிபொருள் பாவனையில் உலக சாதனை படைத்த Honda

honda_world_record_001-615x437
தொழில்நுட்பம்
உலகளவில் மக்களின் நன் நம்பிக்கையை வென்ற மோட்டார் வாகன நிறுவனங்களுள் ஒன்றாக விளங்கும் Honda நிறுவனத்தினால், புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட கார், எரிபொருள் பாவனையில் உலக சாதனை படைத்துள்ளது. எரிபொருள் தாங்கியில் முற்றாக எரிபொருள் நிரப்பப்பட்ட நிலையில் கடந்த மாதம் ...
Comments Off on எரிபொருள் பாவனையில் உலக சாதனை படைத்த Honda