எய்ட்ஸ் தொற்றுவது எப்படி?

எய்ட்ஸ் தொற்றுவது எப்படி?

10698716_743487305700034_3501280650105235751_n-300x261
அந்தரங்கம்
உலக நாடுகளை மிரட்டிக் கொண்டிருக்கும் நோய் எய்ட்ஸ். ஒருவரது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை படிப்படியாக குறைந்து, ஓருகட்டத்தில் அந்த சக்தியை முழுமையாக இழக்க வேண்டிய அபாய நிலையை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த நோய். இந்த நோயை ஒழிக்க முடியாது ...
Comments Off on எய்ட்ஸ் தொற்றுவது எப்படி?

எய்ட்ஸ் தொற்றுவது எப்படி?
உலக நாடுகளை மிரட்டிக் கொண்டிருக்கும் நோய் எய்ட்ஸ். ஒருவரது உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை படிப்படியாக குறைந்து, ஓருகட்டத்தில் அந்த சக்தியை முழுமையாக இழக்க வேண்டிய அபாய நிலையை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த நோய். இந்த நோயை ஒழிக்க முடியாது ...
0