எப்போதும் இல்லாததை விட கடல் மட்டம் வேகமாக உயர்ந்துவருகிறது

எப்போதும் இல்லாததை விட கடல் மட்டம் வேகமாக உயர்ந்துவருகிறது

d
வினோதங்கள்
உலக அளவில் கடல் மட்டம் 1900 முதல் 2000ம் வரை 14 சென்டி மீட்டர் அல்லது 5.5. இஞ்ச் உயர்ந்து உள்ளது என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்து உள்ளனர். உலக வெப்பமயமாதல் இல்லாமலேயே உலக அளவில் கடல் மட்டம் 20ம் ...
Comments Off on எப்போதும் இல்லாததை விட கடல் மட்டம் வேகமாக உயர்ந்துவருகிறது