எப்படியான பெண்களை ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் தெரியுமா ?

எப்படியான பெண்களை ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் தெரியுமா ?

tanj-dijeta-615x386
பல்சுவை
பெண்கள் குறித்த ஆண்களின் கற்பனைகளுக்கு அளவே கிடையாது. நம் மனம் கவர்ந்த பெண் இப்படி இருக்க வேண்டும், அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஏகப்பட்ட பட்டியலைப் பாக்கெட்டில் போட்டு வைத்திருப்பார்கள். அதேபோலத்தான் உறவின் போதும். பெண்கள் எப்படி இருக்க ...
Comments Off on எப்படியான பெண்களை ஆண்களுக்கு பிடிக்கும் தெரியுமா ?