எபோலா நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து வெற்றிகரமாக கண்டுபிடிப்பு

எபோலா நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து வெற்றிகரமாக கண்டுபிடிப்பு

MTI3NTgyNDY0NDMxNzYyMDUx-615x395
மருத்துவம்
அண்மைய காலங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களைக் காவுகொண்ட எபோலா நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 100 சதவீதம் வினைத்திறன் கொண்ட VSV-ZEBOV எனப்படும் இந்த தடுப்பு மருந்தினை குனியா நாட்டில் உள்ள 4,123 வரையிலான நோயாளிகளில் வெற்றிகரமாக பரீட்சித்து பார்க்கப்பட்டுள்ளது. ...
Comments Off on எபோலா நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து வெற்றிகரமாக கண்டுபிடிப்பு