என்னை சின்ன குஷ்பு என்று அழைப்பது மகிழ்ச்சி!

என்னை சின்ன குஷ்பு என்று அழைப்பது மகிழ்ச்சி!

hansika-500x500
ஹாட் கிசு கிசு
தமிழ் ரசிகர்களிடம் முக்கிய இடம் பிடித்திருப்பவர் ஹன்சிகா. அவர் தனது அனுபவங்களை பகிரிந்து கொள்கிறார்… தமிழ் ரசிகர்கள் என் மீது மிகுந்த அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள். நான் இப்போது தமிழ் பேச வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமாக இருக்கிறேன். வணக்கம், நன்றி ...
Comments Off on என்னை சின்ன குஷ்பு என்று அழைப்பது மகிழ்ச்சி!

hansika-500x500
ஹாட் கிசு கிசு
தமிழ் ரசிகர்களிடம் முக்கிய இடம் பிடித்திருப்பவர் ஹன்சிகா. அவர் தனது அனுபவங்களை பகிரிந்து கொள்கிறார்… தமிழ் ரசிகர்கள் என் மீது மிகுந்த அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள். நான் இப்போது தமிழ் பேச வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமாக இருக்கிறேன். வணக்கம், நன்றி ...
Comments Off on என்னை சின்ன குஷ்பு என்று அழைப்பது மகிழ்ச்சி!